Alles fließt
 Miniatur Miniatur Miniatur

Alles fließt

Ton

20x20x30cm , 2004